Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

1. javna razgrnitev OPN-ja (18.8.2014 – 27.2.2015)

OBVESTILO! – podaljšanje javne razgrnitve do ponedeljka, 1.12.2014, PODALJŠANJE DO PETKA, 27.02.2015

OBVESTILO! – Popravek javnega naznanila o javni razgrnitvi

Javna obravnava je prestavljena iz četrtka 18.09.2014 na četrtek 25.09.2014 ob 17. uri.

Namen javne razgrnitve dopolnjenga osnutka Občinskega prostorskega načrta je seznanitev javnosti z opredelitvijo namenske rabe prostora in s predlaganimi izvedbenimi merili in pogoji za poseganje v prostor.
Navedeni prostorski akt bo javno razgrnjen v času: od 18 avgusta 2014 do 30. septembra 2014 (podaljšanje do 1. decembra 2014, podaljšanje do 27. februarja 2015) v prostorih Občine Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina in bo na vpogled v času uradnih ur ter na spletni strani občine Hrpelje-Kozina.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih občinske uprave.
Javna obravnava navedenega prostorskega akta bo v dvorani Kulturnega doma Hrpelje, v četrtek 25. 09. 2014, s pričetkom ob 17. uri.
V času javne razgrnitve lahko k razgrnjenemu prostorskemu aktu podajajo pripombe pravne in fizične osebe, v kolikor sprejem akta vpliva na njihovo sedanje stanje ali razvojni interes. Pripombe posredujejo pisno na predpisanem obrazcu na naslov Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina, na elektronski naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si  ali podajo na zapisnik na javni obravnavi.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan navedene razgrnitve, in sicer 30. 09. 2014 (podaljšano do 1.12. 2014, podaljšano do 27.02.2015)

Pripombe, ki ne bodo vsebovale podatkov predlagatelja in ki ne bodo podpisane ne bodo obravnavame.

Povzetek za javnost

Javno naznanilo o javni razgrnitvi Opomba: sprememba datuma javne obravnave – 25.9.2014 ob 17.00

Podaljšanje javne razgrnitve 1

Podaljšanje javne razgrnitve 2

Grafični del:

Ogledate si ga lahko:

  • piso Preko spletnega portala PISO. V rubriki tematski sklop izberite Občinski prostorski načrt (OPN) – javna razgrnitev in nato namenska raba. Odlok, legenda in ostale priloge se nahajajo v opisu tematskega sklopa (zgoraj desno). Povezava nanje se pod karto prikaže tudi ob aktivaciji lokacijske poizvedbe (»i«) in kliku na karto.
  • EterraBanner mini Preko spletnega pregledovalnika eTerra (enostavni pregledovalnik načrtovane namenske rabe zemljišč dopolnjenega osnutka OPN Občine Hrpelje – Kozina. Za pravilno delovanje mora imeti računalnik nameščen vtičnik Microsoft Silverlight – po potrebi sledite navodilom za brezplačno instalacijo).
  • v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14 v poslovnem času občinske uprave.

Dopolnjen osnutek OPN:

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje – Kozina
Obrazložitev odloka
Priloga 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora
Priloga 2: Tabela dovoljenih enostavnih in nezahtevnih objektov po posameznih namenskih rabah
Priloga 3: Stanje prostora

Strokovne podlage: Urbanistični načrt Hrpelje-Kozina

Okoljsko poročilo:

Okoljsko poročilo
Priloga 1: Predviden plan
Priloga 2: Vodovarstvena območja
Priloga 3: Kulturna dediščina
Priloga 4: Gozd
Priloga 5: Kmetijske površina
PPriloga 6: Natura 2000
Priloga 7: Zavarovana območja

Priloga 8: Naravne vrednote in pričakovane naravne vrednote

Priloga 9: Ekološko pomembna območja

Dodatek za varovana območja

Priloga 1 VO: Natura 2000
Priloga 2 VO: Zavarovana območja

Za vse dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov alenka.pecar@hrpelje.si Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali kličete na telefonsko številko 05 620 53 71 (Alenka Pečar).

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane