Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

1. redna (konstitutivna) seja občinskega sveta – mandatno obdobje 2018-2022

Sklicujem 1. konstitutivno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki bo v PONEDELJEK dne 10.12.2018 ob 17.30 uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina.

DNEVNI RED:

1.) Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta

Gradivo k T1 – Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta

2.) Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občinski svet in poročilo o izidu volitev župana občine Hrpelje-Kozina

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Poročilo-OS

Poročilo-župan

3.) Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana

Gradivo k T3 – Imenovanje mandatne komisije

4.) Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta

Gradivo k T4 – Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta

5.) Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

Gradivo k T5 – Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

6.) Ugotovitev nezdružljivosti funkcije župana in občinskega svetnika ter prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina

Gradivo k T6 – Ugotovitev nezdružljivosti funkcije župana in občinskega svetnika

7.) Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI)

Gradivo k točki 7. dnevnega reda

8.) Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor (8. člen poslovnika)

Novoizvoljeni člani sveta in novoizvoljeni župan se morajo pred pričetkom seje izkazati s potrdilom občinske volilne komisije o izvolitvi in osebnim dokumentom.

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane