Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

16. redna seja Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Štev.: 032-5/2021-1

Datum: 9. 6. 2021

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 98/15) sklicujem

16. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina

v mandatnem obdobju 2018 – 2022

 v četrtek, 17. 6. 2021 ob 17.00 uri

preko videokonferenčne povezave

 

Predlagani dnevni red:

  1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
  2. Določitev in potrditev dnevnega reda
  3. Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina z dne 27. 5. 2021
  4. Poročilo o poslovanju javnega zavoda Osnovna šola Dragomira Benčiča-Brkina Hrpelje v letu 2020 (poročevalec: Sebastijan Mavrič)
  5. Poročilo o poslovanju javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana v letu 2020 (poročevalec: Blaž Turk)
  6. Poročilo o poslovanju javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana v letu 2020 (poročevalka: mag. Magdalena Svetina Terčon)
  7. Poročilo o poslovanju javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. v letu 2020 (poročevalec: Primož Turšič)
  8. Poročilo koncesionarja KSP d.d. o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih storitev in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2020 (poročevalka: mag. Vlasta Kukanja)
  9. Poročilo Centra za socialno delo Južna Primorska, Enota Sežana o izvajanju projektov, sofinanciranih iz proračuna Občine Hrpelje-Kozina v letu 2020 (poročevalka: Kristina Dekleva)
  10. Razno

 

Dodatno gradivo z dne 16.6.2021: Dodatno gradivo

Poročilo o seji: Poročilo

Saša Likavec Svetelšek

županja

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane