Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

19. redna seja Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Številka: 032-2/2022-1

Datum: 25. 1. 2022

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) sklicuje

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina

v mandatnem obdobju 2018 – 2022

 v sredo, 2. 2. 2022 ob 17.00 uri

v Kulturnem domu Hrpelje

na naslovu Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina

 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Določitev in potrditev dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina
 3. Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina
 4. Kadrovske zadeve – Imenovanje predstavnika v svet javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rebalansu proračuna Občine Hrpelje – Kozina za leto 2022
 6. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Hrpelje – Kozina
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje – Kozina
 8. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Hrpelje – Kozina
 9. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Hrpelje – Kozina
 10. Izjava o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine za čas zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov CERO Sežana
 11. Letni program športa v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2022
 12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje – Kozina
 13. Razno
  • Odgovori na pobude in vprašanja

Seja bo izvedena ob upoštevanju navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19.

Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. (05) 680 01 50 ali 041/377-058 ali na elektronski naslov maja.korosec@hrpelje.si.

Saša Likavec Svetelšek

županja

Dodatno gradivo_19. redna seja

Prisotnost: Prisotnost na 19. redni seji

Poročilo: Poročilo o glasovanju_19. redna seja

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane