Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

2. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 98/15)  sklicujem 2.  redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina  v mandatnem obdobju 2018 – 2022,  ki bo 

v  ČETRTEK   dne 27.12.2018  ob 17.30   uri  v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

DNEVNI RED:

 1) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2) Določitev in potrditev dnevnega reda

3) Pregled zapisnika 1.  redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Hrpelje –   Kozina  z dne 10.12.2018

Zapisnik 1. konstitutivne seje 10.12.2018-osnutek ZV; Zapisnik 1. konstitutivne seje 10.12..2018-končni

4) Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina

Poročevalka: predsednica OVK Maja Korošec

5)  Sklepanje o imenovanju delovnih teles in odborov.

Poročevalec: predsednik KMVI Matej Dodič

   Imenovanje delovnih teles in NO mandat 2018 2022 ZV

   a) Imenovanje stalnih delovnih teles

Predlog sklepov- stalna delovna telesa

   b) Imenovanje občasnih delovnih teles

Predlog sklepov-občasna delovna teles

   c) Imenovanje članov Nadzornega odbora

Predlog sklepa NO

6)  Razno

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane