Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

21. redna seja Občinskega sveta

Sklicujem 21. redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo

ČETRTEK  dne 9.11.2017 ob 17.00 uri, v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Določitev in potrditev dnevnega reda

3. Predlog spremembe Odloka o gospodarskih javnih službah (poročevalec: JHP d.o.o.)

4. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina– hitri postopek (poročevalec: JHP d.o.o. in Golea) in potrditev DIIP

5. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Hrpelje-Kozina- druga obravnava (poročevalec: Romina Poles)

6. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane