Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

22. redna seja občinskega sveta

Sklicujem 22. redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo

v  ČETRTEK  dne 14.12.2017  ob 17.00   uri  v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

Za sejo predlagam naslednji  DNEVNI RED:

1) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2) Določitev in potrditev dnevnega reda

3) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 20.  redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 19.10.2017  in 21. redne seje občinskega sveta z dne 9.11.2017

Zapisnik 20. redne seje OS,19.10.2017-osnutek

Zapisnik 21. redne seje OS,9.11.2017-osnutek

4) Sklepanje o izdaji soglasja k imenovanju direktorice Kosovelova knjižnica Sežana (poročevalec: predsednik KVIAZ)

5) Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Hrpelje-Kozina – druga obravnava (poročevalec: Romina Poles)

6) Odlok o sofinanciranju programa športa v Občini Hrpelje- Kozina- 1. obravnava (poročevalec: Vasja Valenčič)

Odlok o sofinanciranju LPŠ v Občini Hrpelje – I.obravnava

7) Sklepanje  o potrditvi dokumenta DIIP »Park Žaga – 1.faza vzpostavitve parka medgeneracijskega druženja ob Knjižnici« (poročevalec: Vasja Valenčič)

DIIP Park Žaga-obrazložitev

8) Informacija o poteku certifikacijskega sistema Zelena shema (vključitev OHK) (poročevalka: Ester Mihalič)

Zelena shema-informacija

9) Seznanitev s programom za redno vzdrževanje lokalnih cest v OHK v letu 2018 (poročevalec: podjetje CPK d.d.)

Program CPK 2018

Sklep CPK-program

10) Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalka: Romina Poles)

  Dopolnitev letnega načrta 2017-7

11) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

  • Odgovor na pisna vprašanja Liste Pretresi

Pobude-in-vprasanja-lista-Pretresi.pdf

                                                                                                                                                                                               Županja Saša Likavec Svetelšek
© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane