Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

7. redna seja občinskega sveta

Sklicujem 7.  redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki bo  v  ČETRTEK   dne 17.10.2019  ob 17.00   uri , v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

Dnevni red:

1) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2) Določitev in potrditev dnevnega reda

3) Pregled zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 20.6.2019

4) Sprememba ekonomske cene programa vrtca (poročevalka: Radica Slavković)

5) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v OHK (poročevalec: Romina Poles)

6) Sklepanje o izdaji soglasja k Statutu javnega zavoda zavod za gasilno in reševalno  službo (poročevalec: Robert Kastelic)

7) Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v prvem polletju 2019 (poročevalka: Aleksandra Iskra)

8) Sprejem obvezne  razlage OPN-ja (poročevalka: Alenka Pečar)

9) Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine (poročevalka: Alenka Pečar)

10 ) Razno

  • Pobude in vprašanja
© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane