Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

8. redna seja Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina

Sklicujem 8.  redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2018 – 2022,  ki bo  v  SREDO   dne  04.12.2019  ob 17.00   uri  v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

Dnevni red:

1) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2) Določitev in potrditev dnevnega reda

3) Pregled zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 17.10.2019

Zapisnik 7. redne seje 17.10.2019-osnutek;  Zapisnik 7. redne seje 17.10.2019-končni

4) Predlog Spremembe kadrovskega načrta v Občinske uprave za leto 2020 (poročevalka: Kristina Furlan)

Predlog spremembe kadrovskega načrta 2020-OHK

5) Predlog kadrovskega načrta v organu skupne občinske uprave – medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana za leti 2020 in 2021 (poročevalka: Kristina Furlan)

Predlog kadrovskega načrta 2020 – KN – MIR-

Sklep o sprejemu kadrovskega načrta sk.ob.uprave 2020 in 2021

6) Lokacijska preveritev za Proekoplastika (poročevalka: občinska urbanistka Manuela Varljen)

Lokacijska preveritev Proekoplastika-sklep

elaborat

Mnenje urbanista

Mnenje_MOP

Mnenje DRSI

7) Lokacijska preveritev za Aleas d.o.o. (poročevalka: občinska urbanistka Manuela Varljen

Predlog sklepa-obrazlož

elaborat

Mnenje urbanista

Mnenje MOP

8) Seznanitev z analizo pobud spremembe OPN-ja (poročevalec: Viljem Fabčič -Studio 3 d.o.o.)

Seznanitev s pobudami OPN1 in sklep

Stališče do pobud

Poročilo do seznanitve do razvojnih pobud je dostopno na  v spletnem pregledovalniku PISO v internem dostopu.

9) Sprejem sprememb in dopolnitev OPN-ja št. 2 (poročevalec: Viljem Fabčič -Studio 3 d.o.o.)

Spremembe in dopoln OPN 2.docx

OPN 1_tekstualni_del

OPN 2_graficni_del

OPN 3_priloge

10) Informacija in poročilo o delovanju Osnovne šole Hrpelje-Kozina (poročevalec: rav. OŠ Sebastijan Mavrič)

Gradiva ne bo

11) Informacija o delovanju Zdravstvenega doma Hrpelje-Kozina (poročevalka: dir. ZD dr. Ljubislava Škibin)

Gradiva ne bo

12) Predlog o ustanovitvi konzorcija občin (Konzorcij 17) (poročevalec: Franc Imperl- družba Firis Imperl d.o.o.)

Gradivo- Konzorcij občin

13) Predlog Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo  programe na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana v obdobju od leta 2020 do 2024 (poročevalci: predstavniki štirih društev )

Predlog sklepa-strategija

Strategija 2020-2024

14)  Sklepanje o izdaji soglasja za dodelitev koncesije za opravljanje igralniške dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (poročevalka: županja)

Predlog sklepa-soglasje Oxalis

Vloga družbe Oxalis

15) Razno

  • Pobude in vprašanja
  • Pisni odgovori na vprašanja Liste Pretresi

Pisni odgovor Liste Pretresi

  • Seznanitev z dokončnim poročilom NO o opravljenem nadzoru Pregled izgradnje mrliške vežice in širitev pokopališča v Hrpeljah

  Končno poročilo, sklep NO-Mrliška vežica

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane