Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Aktualni ukrepi (od 12. 12. 2020)

Aktualni ukrepi

Vlada je sprejela naslednje odloke (uveljavijo se 12. decembra 2020):

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (uveljavi se 11. decembra 2020), ki v upravnih postopkih in odločanju v upravnih zadevah začasno uvede nekatere spremembe:

  • omogoči se vlaganje vlog po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa; stranke se lahko identificirajo z EMŠO ali davčno številko,
  • omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri pristojnem organu za sprejem vloge. Vložnik jih lahko pošlje po pošti ali po elektronski poti,
  • organ lahko iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj izključi zainteresirano javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja,
  • pregledovanje dokumentov upravne zadeve v prostorih organa se ne izvede, če je upravičeni osebi mogoče zagotoviti izvrševanje te pravice tako, da se ji pošlje (fizično ali elektronsko) kopijo dokumentov zadeve,
  • vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov se lahko opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal,
  • izjemoma se dovoljuje podaljšanje roka za izpolnitev (materialne) obveznosti, ki je določena s posamičnim upravnim aktom (odločbo ali sklepom), če stranka v zahtevi za podaljšanje roka ustrezno utemelji, da obveznosti ne more pravočasno izpolniti zaradi tveganja okužbe ali preprečevanja širjenja nalezljive bolezni.

 

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Na rdeči seznam so dodane:

  • Nemčija,
  • Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
  • Estonija.

Irska in Islandija nista več na rdečem seznamu, kar pomeni, da sta oranžni (vstop brez omejitev in karantene). Na rdečem seznamu tretjih držav ni sprememb.

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, s čimer je za zaščito nosno ustnega predela po novem obvezna maska (ruta ali šal ne zadostujeta).

Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, ki kot izjemo od prepovedi dodaja storitev ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino pod omejitvami iz odloka.

Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2


Vir: Spletna stran Vlade RS

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane