Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv novic
Javna razgrnitev modelov vrednotenja

Javna razgrnitev modelov vrednotenja

Občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14 v poslovnem času občine potekala javna  razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Predlog modelov vrednotenja bo s 1.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu  […]

Preberite več ...

Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta

Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta

Opis postopka: Vlagatelj poda pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si. Pobuda bo vključena v analizo razvojnih pobud, ki bo opredelila, ali je pobuda z vidika zakonodaje in z vidika varovalnih režimov sprejemljiva ali ne. V primeru […]

Preberite več ...

Lokacijska preveritev

Lokacijska preveritev

Opis postopka: Vlagatelj poda pobudo za izvedbo postopka z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si Pravna podlaga: 131. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17 ) Odlok o o taksi za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane