Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv novic

Projektna ideja

Projektna ideja

PROJEKTNA IDEJA

Lokalna akcijska skupina (LAS) Krasa in Brkinov pripravlja Strategijo Lokalnega Razvoja (SLR) za programsko obdobje 2014 – 2020. SLR je temeljni dokument za izvajanje pristopa CLLD – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. CLLD je orodje za spodbujanje celovitega lokalnega razvoja podeželja po načelu »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da prebivalci sami povedo, kaj se jim zdi pomembno in kaj želijo, da se s danimi sredstvi naredi v njihovem okolju.
Zato vas vabimo, da izpolnite obrazec ter nam tako zaupate vaše projektne ideje, ki nam bodo služile kot osnova za pripravo Strategije Lokalnega Razvoja 2014 – 2020.
Projektne ideje niso zavezujoče in prijaviteljev ne zavezujejo k realizaciji projekta.

Preberite več ...

Poziv k usklajevanju načrtov zaščite in reševanja – 2015

Poziv k usklajevanju načrtov zaščite in reševanja – 2015

Občinski organ Občine Hrpelje-Kozina pristojen za izdelavo  načrtov zaščite in reševanja,  na podlagi Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja  (Uradni list RS, št. 24/2012)
poziva občane, organizacije , nosilce načrtovanja, izvajalce nalog in strokovno javnost k sodelovanju pri podaji pripomb in predlogov k predlogom občinskih načrtov zaščite in reševanja:

Preberite več ...

Ocena ogroženosti Občine Hrpelje – Kozina – predlog za javno obravnavo

Ocena ogroženosti Občine Hrpelje – Kozina – predlog za javno obravnavo

Občinski organ Občine Hrpelje-Kozina pristojen za izdelavo OCENE OGROŽENOSTI OBČINE HRPELJE-KOZINA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI poziva občane, organizacije  in strokovno javnost  k sodelovanju pri izdelavi Ocene Ogroženosti občine Hrpelje-Kozina – delovna verzija 2.2. Pripombe in predloge k dokumentu pričakujemo v pisni obliki do 14.4.2015 na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski naslov: robert.kastelic@hrpelje.si.

Preberite več ...

Uvedba upravne takse pri izdaji potrdil o namenski rabi zemljišč

Uvedba upravne takse pri izdaji potrdil o namenski rabi zemljišč

Izdajanje potrdil o namenski rabi zemljišč je do 16.3.2015 takse prosto. S ponedeljkom, 16.3.2015, bodo občine zaračunavale upravno takso vlagateljem potrdil o namenski rabi zemljišč v znesku 22,66 EUR.Upravna taksa se bo po novem zaračunavala na podlagi Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ- ZUUJF, ki je bil v Državnem zboru sprejet dne 28.2.2015 in […]

Preberite več ...

5. redna seja občinskega sveta

5. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011 in 76/2012)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem 5. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo v  PETEK,  dne 13.03.2015 ob 17.00  uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

Preberite več ...


Obvestilo

Obvestilo

Obveščamo Vas, da komedija Borisa Kobala “Po mojem Slovenci” načrtovana dne 11.2.2015 zaradi bolezni odpade. Ko bo znan nov datum, vas obvestimo.

Preberite več ...

Odredba o objavi datuma od katerega se poročila o financiranju volilne in referendumske kampanje posredujejo preko spletnega portala AJPES – obvestilo

Odredba o objavi datuma od katerega se poročila o financiranju volilne in referendumske kampanje posredujejo preko spletnega portala AJPES – obvestilo

Na spletnih straneh MJU je objavljeno poročilo za javnost glede prehoda na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014 (vsebina spodaj): http://www.mju.gov.si/ Več informacij na to temo bo po predvideni objavi v Uradnem listu, objavljeno tudi na straneh: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/volilna_in_referendumska_kampanja/ (podpoglavje: Poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko […]

Preberite več ...

4. redna seja občinskega sveta

4. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011 in 76/2012) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem 4. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo v ČETRTEK, dne 19.02.2015 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

Preberite več ...


© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane