Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Delavnica

Delavnica  je namenjena podjetnikom gradbene branže, projektantom in javnim upravam  z namenom predstavitve pogojev in možnosti za večje vključevanje v javna naročila in javno – zasebna partnerstva na čezmejnem območju.
Vsebina delavnice:  

  1.        Predstavitev projekta Profili  

 2.        Seznanitev  s  spremembami  gradbene  zakonodaje, ki omogočajo    lažjo in učinkovitejšo izvedbo investicij (Aleksandra Velkovrh)         Z  navezavo  na navedene spremembe bodo predstavljene tudi možnosti in primeri javno zasebnega partnerstva.  

 3.       Zakonodaja na področju gradbenih proizvodov – Kaj morajo vedeti    podjetja,  ki  proizvajajo, tržijo ali uporabljajo gradbene proizvode na    obmejnem   področju?   Predstavljene  bodo  tudi  posebnosti  uporabe  v    objektih, zgrajenih po principu JZP (ZAG Slovenije, Marjan Japelj)  

  4.       Seznanitev s pogoji in priložnosti za slovenska podjetja, ki se    želijo  vključiti v javna naročila v Italiji in primer javno – zasebnega    partnerstva v Italiji (Ance Trieste)  

  5.       Razprava  

  6.      Zaključek delavnice in prigrizek
Delavnica bo trajala 3 ure. Zagotovljeno bo simultano prevajanje.
Udeležba na delavnici je brezplačna in poteka v okviru projekta Profili.

 Dodatne   informacije   in  obvezne  prijave:  Tel.  št.  05   73  00  060, doris.pozar@ozs.si“>doris.pozar@ozs.si.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane