Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Delovna telesa 2014-2018

ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE
Irena Stropnik (predsednica)
Robert Grk
Vasja Ivančič
Breda Filipović
Silvana Skočaj

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Peter Boršić (predsednik)
Irena Stropnik
Tina Andrejašič
Vlasta Počkaj
Mateja Šturm

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Peter Valenčič (predsednik)
Denis Čermelj
Martina Babuder
Ciril Sigulin
Jadran Ivančič

ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI
Matej Dodič (predsednik)
Vladimir Zadnik
Valter Fabjančič
Karlo Šturm
Bojan Žiberna

ODBOR ZA OBMEJNO SODELOVANJE, ZA POVEZOVANJE V REGIJO ALI ŠIRŠO LOKALNO SKUPNOST TER ZA SODELOVANJE S KRAJEVNIMI SKUPNOSTMI
Robert Grk (predsednik)
Matej Dodič
Peter Valenčič
dr. Matej Skočaj
Rado Okretič

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
Valter Fabjančič (predsednik)
Robert Grk
Vasja Ivančič
Nataša Gorenjc
Uroš Laznik

ODBOR ZA TURIZEM
Iris Pečar (predsednica)
Suzana Godina Jelušič
Vladimir Zadnik
Denis Čermelj
Peter Filipčič
Igor Šiškovič
Ivan Tratnik

ODBOR ZA MLADINO
Vasja Ivančič (predsednik)
Matej Dodič
Iris Pečar
Martina Babuder
Nina Furlan
Primož Brezovec
Klemen Filipović

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane