Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence

Opis postopka:

Vlagatelj poda zahtevo za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence z vlogo, ki jo lahko odda po pošti,  osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si .

O enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka

Upravičenec do denarne pomoči je novorojenec, ki je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Hrpelje–Kozina (Uradni list RS št.5/2004, 255, 3. člen).

Pravna podlaga:

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Hrpelje–Kozina (Uradni list RS št. 5/2004, 31/07)

Taksa:

Takse prosto

Obvezni prilogi:

  • izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca
  • fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja

Rok za izdajo odločbe:

30 dni od prejetja popolne vloge

Kontaktna oseba:

Ester Renko

(05) 620 53 60, ester.renko@hrpelje.si

Vloga:

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane