Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Dodelitev enkratne denarne pomoči

Opis postopka:

Vlagatelj poda zahtevo za dodelitev enkratne denarne pomočiz vlogo, ki jo lahko odda po pošti,  osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si .

Pravna podlaga:

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Hrpelje – Kozina (Uradni list RS št. 21/08)

O enkratni denarni pomoči

Upravičenci do denarne pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v Občini Hrpelje – Kozina, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so možnosti za rešitev socialne stiske v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in so se, ne po lastni krivdi, zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, brezposelnost ipd.), znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.

Taksa:

Takse prosto

 

Rok za izdajo odločbe:

30 dni od prejetja popolne vloge

 

Kontaktna oseba:

Vasja Valenčič

(05) 620 53 60, vasja.valencic@hrpelje.si

 

Vloga:

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane