Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Informacije o vstopu v Republiko Slovenijo iz Italije

Vstop v Republiko Slovenijo se, z dnem veljavnosti odloka (15. marcem 2021), brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa:

1. čezmejnim dnevnim delovnim migrantom, ki imajo delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar imajo dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vračajo v 14 urah po prehodu meje;

2. osebam, ki dnevno ali občasno prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazujejo z ustreznimi dokazili. Če je oseba iz te točke mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;

3. osebam, ki so naročene na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrnejo takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;

4. državljanom države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihajajo iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer so opravljali varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga imajo v lasti, najemu ali uporabi, ali so odpravljali neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vračajo v roku 12 ur po prehodu meje;

5. dvolastnikom ali najemnikom zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehajajo državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko- gozdarskih del in se vračajo čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje.

Brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi bo od ponedeljka do petka, od 7. do 19. ure potekalo na naslednjih lokacijah:

Urnik testiranja se lahko spremeni in prilagodi potrebam oziroma izkazanemu interesu na posameznih točkah.

  • Koper, Kulturni dom Škofije,
  • Nova Gorica, kontrolna točka Solkan (Zabojnik),
  • Sežana, kontrolna točka Fernetiči (prostori kontrolne točke),
  • Kobarid, Kulturni dom Kobarid,
  • Rateče, šotor pred kontrolno točko.

Oseba, ki se bo udeležila brezplačnega testiranja na SARS-CoV-2 na navedenih lokacijah, mora imeti s seboj izpolnjeno izjavo v slovenskem in italijanskem jeziku (DICHIARAZIONE / IZJAVA_testiranje).

NAVODILA-ZA-TESTIRANJE-NA-SARS-1.

Vir: https://www.gov.si/novice/2021-03-08-brezplacno-testiranje-pri-vstopu-v-slovenijo-iz-italije/

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane