Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Investicije in projekti

1. “Njivce na vasi”

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projektni partnerji:

Vodilni partner:

Občina Hrpelje – Kozina

Ostali partnerji:
Občina Sežana
Občina Divača
Občina Komen
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Zavod Dobra pot
Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje

Izvajanje projekta: l. 2022

Skupna vrednost projekta je: 126.825,60 EUR

Opis projekta:
Osnovni namen operacije je spodbuditi uporabo lokalnih proizvodov in postaviti temelje za oblikovanje optimiziranih dobavnih verig ter dvig ravni lokalne samooskrbe.  Operacija bo prispevala tudi k povečanju družbene povezanosti v lokalnem okolju. Osrednji predmet operacije je investicija v reaktivacijo manjšega polja na dnu vrtače, ki se danes nahaja v urbanem oz. vaškem okolju ter izvedba izobraževalnih delavnic na temo sonaravnega vrtnarjenja in oblikovanju skupnega tržnega pristopa do odjemalcev.

Cilji projekta:
Gre za operacijo, s katero dosegamo več ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Krasa in Brkinov, in sicer:

 1. spodbujanje uporabe lokalnih proizvodov,
 2. dvig dodane vrednosti in količine pridelkov,
 3. oblikovanje optimiziranih dobavnih verig,
 4. povezovanje med lokalnimi akterji in razvoj socialnega podjetništva,
 5. zasledovanje trajnostne mobilnosti.

Aktivnosti projekta: 

– Investicija: Ureditev 18 vrtičkov »njivc« z vso pripadajočo infrastrukturo na površini 1569,3m2(OHK)
– Zaposlitev 1 osebe za dobo 1 leta (OHK)
– Sodelovanje pri izvedbi akcije »Sežana v cvetju« (Občina Sežana, P1)
– Nakup 3 hitro sestavljivih stojnic iz programa »Slovenska stojnica« (Občina Divača, P2),
Izvedba 2 delavnic »Vrtnarjenje za zdravje in užitek« (Občina Komen, P3)
– Organizacija 2 semnjev v aprilu in oktobru-  Izmenjava semen (ZDP;P4)
– Organizacija 2 delavnic (ZDP): (Trajno skladno v maju, Cvetoče police v juniju), tisk nalepk in letakov (ZDP)
– Izvedba 5 izobraževalnih delavnic (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica – Izpostava Sežana, P5):
a. Predavanje : Zdravstveno varstvo zelenjave – 1 predavanje – 10 udeležencev
b. Predavanje  : Zahteve v pridelavi izbranih zelenjadnic (kolobar, mešani posevki, gnojenje, dognojevanje rastlin, avtohtone sorte) in sajenje na visoke grede: 1 predavanje – 10 udeležencev
c. Predavanje, delavnica : pridelava krompirja in zatiranje talnih škodljivcev,  prikaz kompostiranja  oz. sestave kompostnega kupa -1 predavanje  – 10 udeležencev
d. Predavanje : Doma pridelana zelenjava je zagotovo izrednega pomena z vidika hranilne vrednosti kot tudi zaradi ohranjanja same narave. Če pa želimo sezonsko pridelano zelenjavo z domačega vrta ali njive uporabiti tudi pozimi, jo je potrebno konzervirati. Zato bodo v okviru predavanja z naslovom Konzerviranje zelenjave doma načini konzerviranja, ki jih najpogosteje uporabljamo in morebitne napake, ki se nam pri posameznem načinu konzerviranja lahko zgodijo.  – 1 predavanje -10 udeležencev
e. Predavanje : Registracija kmetijskega gospodarstva in trženje kmetijskih pridelkov -1 predavanje -10 udeležencev
– Izvedba 1 izobraževalne delavnice s področja:
a. sonaravnega vrtnarstva
– postavitev zavetišča za žuželke (OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje)
– Informiranje in obveščanje javnosti (Občina Hrpelje – Kozina v sklopu zaposlitve)
a. Obveščanje in komunikacija z lokalno javnostjo
b. Zaključni dogodek, kjer bomo  predstavili aktivnosti in rezultate projekta
– Vodenje, koordinacija in administracija projekta (OHK v sklopu zaposlitve)

Rezultati projekta:

 • Uspešen zagon pridelave povrtnin
 • razvita podporna storitev za lokalne ekološke proizvajalce
 • novo delovno mesto
 • nabava 3 hitro sestavljivih stojnic
 • povečano znanje ekoloških pridelovalcev
 • povečano znanje osnovnošolske mladine o ekološki pridelavi vrtnin
 • povečano znanje in ozaveščenost ekoloških pridelovalcev, odjemalcev produktov in lokalnih prebivalcev
 • uspešna izvedba operacije
 • uspešno poročanje
 • objavljena sporočila
 • izveden dogodek,
 • promocija operacije med lokalnimi prebivalci.

www.euskladi.si

2. Projekt Mitski park

Mitski park je akronim projekta s celim naslovom »Skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine«

 Projektni partnerji:

Vodilni partner: Občina Hrpelje – Kozina

Ostali partnerji:

Općina Mošćenička Draga

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Inkubator d. o. o. Sežana

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

Turistička zajednica Obćine Mošćenička Draga

Arhej d.o.o., Arheološke raziskave in druge intelektualne storitve

 

Pridruženi partnerji:

Javni zavod Park Škocjanske jame

Javna ustanova Park prirode Učka

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana – enota Turistično informacijski center Sežana

Primorsko-goranska županija

 

Čas trajanja projekta:

 1. september 2018 – 28. februar 2021

 

Skupna vrednost projekta je: 745.000,50 EUR

Odobreni prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj: 633.292, 50 EUR

 

Upravičeno financiranje po partnerjih:

Občina Hrpelje – Kozina         211.180 EUR

Općina Mošćenička Draga     185.420 EUR

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu                  66.080 EUR

Inkubator d. o. o. Sežana       121.440 EUR

Univerza na Primorskem, Fakulteta za študije                      82.050 EUR

Turistička zajednica Obćine Mošćenička Draga                    49.880 EUR

Arhej d.o.o., Arheološke raziskave in druge intelektualne storitve  29.000 EUR

 

Opis projekta:

Pobudnik projekta so člani Turističnega društva Rodik, ki so aktivni deležnik v svoji vasi, kjer na hribu Ajdovščina stoji bogato arheološko najdišče. Mitsko folklorna pot v Rodiku popelje pohodnika mimo 12-ih točk, ki so jedro investicije vodilnega partnerja v projektu – Občine Hrpelje – Kozina. Sama mitska pot je bila detajlno obravnavana in raziskana v predhodnem projektu Living landscape, kjer je bil med drugim partner tudi Univerza na Primorskem. Strokovna delavka na Univerzi je med drugimi tudi Katja Hrobat, ki je strokovna delavka tudi pri tem projektu Mitski park. Raziskano želimo oblikovati v nov turistični produkt dediščinskega turizma, kar bi pomenilo velik doprinos k razvoju turizma v bočini na sploh, še posebej za vas Rodik, ki ima bogato zgodovino in je daleč poznana še po kulinaričnem turizmu. Tako bi ureditev poti nadgradila  delo skupnosti vasi in omogočila dodatne aktivnost izza krajane. Projekt je zasnova »zeleno« – kultura v naravi v smislu trajnostnega turizma. Tako smo k sodelovanju pritegnili Inkubator d. o. o. Sežana (Izobraževalno razvojno središče), ki bo na svoj ustvarjalen in inovativen način uredilo točke nove mitske poti. Obenem bomo v zgodnjem nadstropju vaškega doma v Rodiku uredili interaktivni sprejemni center. Za »igrivi« del bodo poskrbeli kolegi partnerskega podjetja Arhej d. o. o., ki imajo že veliko odličnih izkušenj z interpretacijskimi centri, kot recimo Geološka pot Kobilji curek, ki je prejela 3. nagrado za Naj pot 2012.

Naša stična čezmejna točka pa seže v Prirodni park Učka na mitsko pot v Občini Moščenišča Draga, kjer bodo s sredstvi iz projekta uredili starodavni mlin v etno vasi Trebišče in delna obnova zgodovinsko-mitske poti Perun – Trebišče. Kamen ostaja povezovalni element z obveznim sodelovanjem strokovnjakov pri snovanju in oblikovanju.

Strokovni pristop bo zagotovilo Središče za kamen, ki razvija in izvaja izobraževalne, razvojne in promocijske vsebine, namenjene krepitvi konkurenčnosti in razvoju dejavnosti obdelave in oblikovanja naravnega kamna.

Oblikovanje novega turističnega produkta smo zaupali strokovnim delavcem Fakultete za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Lansiranje novega produkta pa Turistički zajenici Občine Moščeniška Draga. Slednja si želi s produktom oblikovati in promovirati inovativen in vzdržen turistični produkt, namenjen podaljševanju turistične sezone in števila obiskovalcev.

Ob strani nam stoji tudi TIC Sežana in Park Škocjanske jame.

Projekt leži na osnovah strokovnih raziskav, zato bo imel tudi izobraževalni pomen.

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane