Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Razglas velike požarne ogroženosti

30. april 2020

Regijski poveljnik Civilne zaščite je dne 29. 4. 2020, sprejel ukrep, ki se nanaša na kurjenje prvomajskih kresov.

Ukrep RPCZ 1/29.04.2020: Zaradi preprečitve možnega širjenja korona virusa na področju Republike Slovenije se izdaja prepoved kurjenja prvomajskih kresov.


23. april 2020

Na celotnem območju Občine Hrpelje-Kozina, je še vedno PREPOVEDANO KURJENJE V NARAVI.

Prosimo, da dosledno upoštevate vsa navodila, še posebej ob približujočih se prvomajskih praznikih.


22. marec 2020

Izjeme v razglasu velike požarne ogroženosti

Uprava RS za zaščito in reševanje je z 20. marcem 2020 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. V času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju med drugim prepovedano kuriti in izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.

Med izjeme spada uporaba naprav ali izvajanje aktivnosti zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove, ter preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju, kot jih določajo predpisi o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Za izvajanje teh aktivnosti v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja je treba pridobiti dovoljenje, ki ga predlagatelj pridobi na podlagi vloge, ki jo posreduje na pristojno izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje. Vlogi mora biti priloženo pozitivno mnenje gasilske enote, ki bo izvajala požarno stražo, podatke o organiziranju požarne straže in o izpolnjevanju drugih zahtev s področja varstva pred požarom.

Lastniki in upravljavci gozdov, sadovnjakov, hmeljišč in vinogradov lahko, s ciljem poenostavitve in pospešitve postopkov, razbremenitve gasilskih enot, ki so trenutno aktivno vključene v aktivnosti z zvezi s koronavirusom, zlasti pa z namenom preprečitve škode v gozdovih, sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih, v času veljave razglasa št. 8452-1/2020-3-DGZR z dne 19.3.2020, uporabo naprav ali izvajanje aktivnosti (npr. kurjenje) zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja ter zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju, izjemoma izvajajo tudi brez izdanega dovoljenja pristojne izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter brez
organiziranja požarne straže.


 

16. marec 2020

ZAČASNA PREPOVED KURJENJA V NARAVNEM OKOLJU

Na celotnem območju Občine Hrpelje-Kozina, je z namenom zagotavljanja operativne pripravljenosti gasilskih enot za pomoč pri omejevanju širjenja koronavirusa in s tem povezanimi aktivnostim občine in Civilne zaščite, do preklica PREPOVEDANO:

  • kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj;
  • puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar;
  • uporabljati predmete, naprave in izvajati dejavnosti, ki lahko povzročijo požar;
  • izvajati spomladanska čiščenja, odstranjevanje podrasti in urejanje okolice z uporabo ognja.

Prepoved ne velja za organizacije, ki gospodarijo s cestno, železniško, elektroenergetsko in drugo infrastrukturo, ki skrbijo, da je območje ob infrastrukturi vzdrževano in očiščeno gorljivih snovi ter izvajajo druge ukrepe varstva pred požarom.

V primeru požara ali o nevarnosti požara takoj obvestite Regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112 !

Ukrep stopi v veljavo 16. 3. 2020

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane