Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje- Kozina z okoljskim poročilom

Obvestilo: Javna razgrnitev je podaljšana do ponedeljka, 1.12.2014, podaljšana do petka, 27.02.2015

Namen javne razgrnitve dopolnjenga osnutka Občinskega prostorskega načrta je seznanitev javnosti z opredelitvijo namenske rabe prostora in s predlaganimi izvedbenimi merili in pogoji za poseganje v prostor. Navedeni prostorski akt bo javno razgrnjen v času od 18 avgusta 2014 do 30. septembra 2014 (podaljšana do 1. decembra 2014, podaljšana do 27. februarja 2015) v prostorih Občine Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina v času uradnih ur in na spletni strani Občine Hrpelje-Kozina.

Povezava do gradiva javne razgrnitve.

piso EterraBanner mini

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane