Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna razgrnitev modelov vrednotenja

Občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14 v poslovnem času občine potekala javna  razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu  www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov  in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala v ponedeljek, 14. oktobra 2019 od 10.00-13.00 v prostorih Pretorske palače, Titov trg 3,  Koper.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo  biti ustrezno obrazložene, in sicer:

  • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu MV-1 na naslov Občina Hrpelje –Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali skeniranega na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni občine,
  • vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

 

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena  in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v  stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

Kaj je model vrednotenja nepremičnin (MVN)?

MVN predpisuje Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19), ki ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji za namene obdavčevanja in druge javne namene določene z zakonom. Geodetska uprava Republike Slovenije je tako na podlagi zakona pripravila modele množičnega vrednotenja nepremičnin.

Množično vrednotenje nepremičnin(MVN) je sistem ocenjevanja vrednosti nepremičnin na podlagi modelov množičnega vrednotenja in podatkov o nepremičninah, ki so vpisani v uradne evidence. Modeli vrednotenja pa so pravila, zapisana v obliki tabel, vrednostnih con, enačb ipd., ki določajo, katere lastnosti nepremičnine vplivajo na njeno posplošeno vrednost in v kakšni meri. V modele so zajeti še velikost nepremičnin, starost stavb in vsi drugi dejavniki, ki preverjeno vplivajo na dejansko tržno ceno.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane