Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu Občini Hrpelje – Kozina v letu 2014

 Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:

– programi športne vzgoje otrok in mladine,

– kakovostni šport,

– vrhunski šport,

– športna rekreacija,

– šport invalidov,

– izobraţevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,

– propagandna dejavnost v športu.

 

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov prejemnika: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Razpisni rok za oddajo vlog je petek 29.11.2013 do 13.ure

pdfrazpis-programi_2014.pdf108.64 KB

razpisni_obrazec.docx73.36 KB

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane