Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javno naznanilo

 

V skladu s tretjim odstavkom 60. člena ZVO-1 mora ministrstvo, če se odloči
za sodelovanje v postopku presoje vplivov na okolje v državi članici,
zagotoviti tudi sodelovanje javnosti, skladno z določbami 58. člena ZVO-1.

Vpogled v dokumentacijo bo v času od 20.02.2013 do 21.03.2013 zagotovljen
na sedežu Upravne enote Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Dokumentacija bo prav tako na vpogled na spletnih straneh Agencije
Republike Slovenije za okolje.

pdfnaznanilo.pdf

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane