Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javno naznanilo

V okviru obravnavanega upravnega postopka je v času od 08.10.2013 do 06.11.2013 na Upravni enoti Sežana  predvidena 30 dnevna javna razgrnitev dokumentacije, kjer je možen vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, to je v vlogo stranke za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju. Gradivo je dostopno tudi na elektronskem naslovu http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/presoja%20vplivov%20na%20okolje/Okoljevarstveno%20soglasje/Vloge%20v%20re%c5%a1evanju/

Mnenja in pripombe v roku iz 7. točke javnega naznanila se lahko:

  • vpišejo v knjigo pripomb, ki se nahaja v prostorih poteka predstavitve dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega soglasja na sedežu Upravne enote Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ali
  • posredujejo v pisni obliki na Agencijo Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana.

pdfJavno_naznanilo_OD_plinovod.pdf252.54 KB

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane