Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv

slike2

Uspešno zaključene aktivnosti projekta Kras in Brkini – moja priložnost

 

Sežana, 18.12.2013

Uspešno zaključene aktivnosti projekta Kras in Brkini – moja priložnost

Projekt Kras in Brkini – moja priložnost, ki je trajal od junija 2012 in se je zaključil novembra 2013 je delno financirala Evropska unija iz razpisov Leader (Program razvoja podeželja za obdobje 2007-2013). Partnerja projekta sta Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana in Občina Hrpelje-Kozina. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je bilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Prvi sklop projekta je bil namenjen Usposabljanju prebivalstva in strokovnega osebja za potrebe razvoja podeželja. Izvedene so bile številne delavnice, in sicer »Direktni marketing«, »Kako do kariere iz strasti?«, »Pršut v kulinariki«, »Pravilna sestava obrokov, dekoracije in značilne primorsko kraške jedi«, »Od njive do mize«, »Spoznajmo rezino kraškega pršuta v kombinaciji z vini«, »Prodajno psihološki pristop do gosta«, »Naredimo dober vtis-celovita osebna podoba in podoba poslovnega prostora« ter dva ogleda dobrih praks v hrvaški           Istri in Ribnici ter Veržeju.

V okviru drugega delovnega sklopa projekta je bil izveden Postopek zaščite kolektivne storitvene  znamke  »ROČNO REZAN PRŠUT«. Znamka je bila registrirana pri Uradu za intelektualno lastnino RS. Zaščito je realizirala Območna obrtno podjetniška zbornica Sežana Sekcija za gostinstvo in turizem. Pravico do uporabe znamke imajo gostinci, ki obvladajo spretnost ročnega rezanja pršuta. Pred vhodom v gostinski lokal in v lokalu samem imajo gostilne postavljen znak Ročno rezan pršut.

Tretji vsebinski sklop je bil namenjen promociji deficitarnih poklicev. Namen aktivnosti projekta je bil osnovnošolcem 7. in 8. razreda iz kraško brkinskih občin in njihovim staršem na sproščen in učinkovit način predstaviti deficitarne in obetavne poklice glede na potenciale v okolju, ki sledijo Načrtu spodbujanja prepoznavnosti in uveljavljanja poklicev za obdobje 2007-2013, jih spodbuditi k vključevanju v obetavne poklice ter jim predstaviti možnosti izbire poklicne kariere v smeri podjetništva.

Dodatne informacije o projektu: Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana, tel.št. 73 00 060, Doris Požar, doris.pozar@ozs.si“>doris.pozar@ozs.si.

Preberite več ...

slike2

Kras in Brkini – moja priložnost se je zaključil z novembrom 2013

 

Sežana, 13.12.2013


Kras in Brkini – moja priložnost se je zaključil z novembrom 2013

Projekt Kras in Brkini – moja priložnost (RPP Krasa in Brkinov 2007-2013 za leto 2012 in 2013), ki je trajal od junija 2012 in se je zaključil novembra 2013 je delno financirala Evropska unija iz razpisov Leader (Program razvoja podeželja za obdobje 2007-2013). Prvi sklop projekta je bil namenjen Usposabljanju prebivalstva in strokovnega osebja za potrebe razvoja podeželja. V okviru drugega delovnega sklopa projekta je bil izveden Postopek zaščite kolektivne storitvene  znamke  »Ročno rezan pršut«. Tretji vsebinski sklop je bil namenjen promociji deficitarnih poklicev.

Partnerja projekta sta Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana in Občina Hrpelje-Kozina. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Dodatne informacije o projektu: Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana, tel.št. 73 00 060, Doris Požar.

 

 

Preberite več ...

slike2

Uspešno zaključene aktivnosti projekta Kras in Brkini – moja priložnost

 

 

Sežana, 6.12.2013

 

 

Uspešno zaključene aktivnosti projekta Kras in Brkini – moja priložnost

 

Projekt Kras in Brkini – moja priložnost, ki je trajal od junija 2012 in se je zaključil novembra 2013 je delno financirala Evropska unija iz razpisov Leader (Program razvoja podeželja za obdobje 2007-2013). Partnerja projekta sta Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana in Občina Hrpelje-Kozina. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je bilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Prvi sklop projekta je bil namenjen Usposabljanju prebivalstva in strokovnega osebja za potrebe razvoja podeželja. Izvedene so bile številne delavnice, in sicer »Direktni marketing«, »Kako do kariere iz strasti?«, »Pršut v kulinariki«, »Pravilna sestava obrokov, dekoracije in značilne primorsko kraške jedi«, »Od njive do mize«, »Spoznajmo rezino kraškega pršuta v kombinaciji z vini«, »Prodajno psihološki pristop do gosta«, »Naredimo dober vtis-celovita osebna podoba in podoba poslovnega prostora« ter dva ogleda dobrih praks v hrvaški           Istri in Ribnici ter Veržeju.

V okviru drugega delovnega sklopa projekta je bil izveden Postopek zaščite kolektivne storitvene  znamke  »ROČNO REZAN PRŠUT«. Tretji vsebinski sklop je bil namenjen promociji deficitarnih poklicev.

Dodatne informacije o projektu: Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana, tel.št. 73 00 060, Doris Požar.

 

 

 

Preberite več ...


Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov v Občini Hrpelje – Kozina v letu 2014

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov v Občini Hrpelje – Kozina v letu 2014

Občina Hrpelje – Kozina na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), na podlagi Statuta Občine Hrpelje- Kozina (Ur. list RS, 29/2011 in 76/2012) Odloka o proračunu Občine Hrpelje- Kozina za leto 2014(Ur. list RS 16/2013) in Letnega programa športa v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2014 objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov v Občini Hrpelje – Kozina v letu 2014.

Preberite več ...

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu Občini Hrpelje – Kozina v letu 2014

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu Občini Hrpelje – Kozina v letu 2014

Občina Hrpelje – Kozina na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), na podlagi Statuta Občine Hrpelje- Kozina (Ur. list RS, 29/2011, 76/2012), Odloka o proračunu Občine Hrpelje- Kozina za leto 2014 (Ur. list RS št. 16/2013) in Letnega programa športa v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2014 objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v Občini Hrpelje – Kozina v letu 2014.

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi  služnostne pogodbe

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe

Številka: 351-54/2011-6Datum: 01.3.2013 V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Občina Hrpelje-Kozina objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na parc. št. 3106/5 k.o. Hrpelje. Za navedeno parcelo bo sklenjena […]

Preberite več ...




© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane