Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv


Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe (parc. št. *32/3 k.o. 2558 Prešnica)

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe (parc. št. *32/3 k.o. 2558 Prešnica)

Številka: 478-39-2021-2 Datum: 18. 5. 2022 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja NAMERO […]

Preberite več ...

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe (parc. št. 409/2 k.o. 2576 Obrov za solastniški delež 1/4 na parc. št. 1659/1 k.o. 2575 Gradišče)

Številka: 478-33/2022-6 Datum: 17. 5. 2022 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja NAMERO […]

Preberite več ...


Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe (parc. št. 2643/9 k.o. 2582 Golac)

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE Občina […]

Preberite več ...


Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe (parc. št. 3344/144 k.o. 2560 Hrpelje)

Številka: 478-34/2022 Številka: 478-44/2021 Datum: 5. 5. 2022   Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. […]

Preberite več ...


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti (del parcel 244/118 in 244/122, obe k.o. 2559 Materija)

Številka: 351-55/2020 Datum: 29. 4. 2022 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina na podlagi načel Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE […]

Preberite več ...

Nujna vzdrževalna dela na železniški progi (Rodik, Prešnica)

Slovenske železnice obveščajo, da se bodo na progi Divača – Koper izvajala nujna vzdrževalna dela na zgornjem ustroju železniške proge od sobote 16. aprila 2022 od 08:00 ure do torka 19. aprila 2022 do 15:00 ure. Na vseh deloviščih se bodo izvajala dela z gradbeno in tirno mehanizacijo – stroji za vzdrževanje zgornjega ustroja železniške […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane