Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv

Objava javnih razpisov za leto 2019

Četrtek, 28. marec 2019 Objavljamo javne razpise za leto 2019: JAVNI RAZPISI 2019   Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2019 (objava: 10. 4. 2019)   Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Hrpelje-Kozina za leto 2019 (objava: 8. 4. 2019)   Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in […]

Preberite več ...

Velika požarna ogroženost

Občina je ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju dolžna organizirati opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov, ter izvajati druge ukrepe za varstvo pred požarom v naravnem okolju, kot to določa Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14). Občina ob razglašeni veliki ali zelo veliki […]

Preberite več ...

Participativni proračun – glasovanje

Uspešno smo zaključili prvo fazo participativnega proračuna, in sicer fazo zbiranja predlogov. Zbrali smo kar 36 projektov, od tega jih je 15 izpolnjevalo zahtevane pogoje. Komisija v sestavi Breda Filipovič, Peter Boršič, Andrej Bolčič in Romina Poles je pregledala vse predloge z vidika vnaprej določenih kriterijev za oddajo predlogov in jih finančno ovrednotila. Vsi predlogi, […]

Preberite več ...


Obvestilo sobodajalcem – Turistična in promocijska taksa

Z uveljavitvijo novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (2018) so morale občine sprejeti nove odloke ali obstoječe uskladiti z zakonom. Od 1. 1. 2019 dalje znaša višina turistične in promocijske takse skupaj, brez oprostitev, 2,00 EUR na osebo na dan. Promocijska taksa se obračuna poleg obračunane turistične takse in sicer v višini 25% zneska obračunane […]

Preberite več ...

Participativni proračun – zbiranje predlogov

Vabimo vas, da izkoristite priložnost, se povežete s sokrajani in sokrajankami, oblikujete svoje predloge in poskrbite za podporo najboljšim projektom. Le vi veste, kaj je za vaš kraj najbolj primerno in potrebno ter kako ga narediti še bolj prijaznega za življenje. KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN? Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da […]

Preberite več ...

Preklic začasnega ukrepa prekuhavanja pitne vode – Vodovod Slivje

Obveščamo uporabnike pitne vode Krajevne skupnosti Slivje in Velike Loče, da z dnem 14.01.2019 velja PREKLIC začasnega ukrepa prekuhavanja pitne vode. Razmere na vodovodnem sistemu so stabilne. Pitna voda je skladna z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 75/15 in 51/17). Pred ponovno uporabo pitne vode je potrebno opraviti […]

Preberite več ...
© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane