Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv


Objava javnih razpisov za leto 2019

Četrtek, 28. marec 2019 Objavljamo javne razpise za leto 2019: JAVNI RAZPISI 2019   Javni razpis – Dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje-Kozina za leto 2019 (objava: 25. 4. 2019) Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje-Kozina za leto 2019 […]

Preberite več ...

Velika požarna ogroženost

Občina je ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju dolžna organizirati opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov, ter izvajati druge ukrepe za varstvo pred požarom v naravnem okolju, kot to določa Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14). Občina ob razglašeni veliki ali zelo veliki […]

Preberite več ...

Participativni proračun – glasovanje

Uspešno smo zaključili prvo fazo participativnega proračuna, in sicer fazo zbiranja predlogov. Zbrali smo kar 36 projektov, od tega jih je 15 izpolnjevalo zahtevane pogoje. Komisija v sestavi Breda Filipovič, Peter Boršič, Andrej Bolčič in Romina Poles je pregledala vse predloge z vidika vnaprej določenih kriterijev za oddajo predlogov in jih finančno ovrednotila. Vsi predlogi, […]

Preberite več ...


Obvestilo sobodajalcem – Turistična in promocijska taksa

Z uveljavitvijo novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (2018) so morale občine sprejeti nove odloke ali obstoječe uskladiti z zakonom. Od 1. 1. 2019 dalje znaša višina turistične in promocijske takse skupaj, brez oprostitev, 2,00 EUR na osebo na dan. Promocijska taksa se obračuna poleg obračunane turistične takse in sicer v višini 25% zneska obračunane […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane