Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv

Vloga za izredni prevoz

Vloga za izredni prevoz

Opis postopka: Vlagatelj poda vlogo za izredni prevoz, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si. Taksa: Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000, 44/2000, 81/2000, 33/2001 – ZVet-1, 41/2001, 45/2001- ZZVR-1, 42/02, 76/02, 18/04, 91/2005, 114/06, ZUE, 131/06 – ZPCP-2, […]

Preberite več ...

Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta

Pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta

Opis postopka: Vlagatelj poda pobuda za spremembo občinskega prostorskega načrta, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si. Pobuda bo vključena v analizo razvojnih pobud, ki bo opredelila, ali je pobuda z vidika zakonodaje in z vidika varovalnih režimov sprejemljiva ali ne. V primeru […]

Preberite več ...

Lokacijska preveritev

Lokacijska preveritev

Opis postopka: Vlagatelj poda pobudo za izvedbo postopka z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si Pravna podlaga: 131. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17 ) Odlok o o taksi za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske […]

Preberite več ...

Ponudba za odkup zemljišča za zemljišče, ki se nahaja v območju predkupne pravice občine

Ponudba za odkup zemljišča za zemljišče, ki se nahaja v območju predkupne pravice občine

Opis postopka: Lastnik zemljišča, ki se nahaja v območju predkupne pravice občine, mora zemljišče pred prodajo najprej ponuditi v odkup občini kot nosilcu predkupne pravice. Nosilec predkupne pravice se o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe izjavi v 15 dneh od njenega sprejetja, sicer se šteje, da ponudbe ne sprejema. V tem primeru lahko lastnik zemljišče proda […]

Preberite več ...

Uporaba poslovnih prostorov občine Hrpelje – Kozina

Uporaba poslovnih prostorov občine Hrpelje – Kozina

Opis postopka: Vlagatelj poda prošnjo za uporabo poslovnih prostorov občine Hrpelje – Kozina z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si Pravna podlaga: Pravilnik o uporabi poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 18/2012)   Kontaktna oseba: Ester Mihalič (05) 620 53 60, […]

Preberite več ...


Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Opis postopka: Vlagatelj poda zahtevo za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si . Pravna podlaga: Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list […]

Preberite več ...

Dodelitev enkratne denarne pomoči

Dodelitev enkratne denarne pomoči

Opis postopka: Vlagatelj poda zahtevo za dodelitev enkratne denarne pomočiz vlogo, ki jo lahko odda po pošti,  osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si . Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Hrpelje – Kozina (Uradni list RS št. 21/08) O enkratni denarni pomoči Upravičenci do denarne […]

Preberite več ...

Pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Opis postopka: Vlagatelj poda zahtevo za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si Pravna podlaga: Zakon o varstvu okolja (ZVO-1); Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS; št. […]

Preberite več ...

Dovoljenje za zaporo občinske ceste

Dovoljenje za zaporo občinske ceste

Opis postopka: Vlagatelj poda zahtevo za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si . Pravna podlaga: Odlok o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Hrpelje – Kozina […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane