Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU

Ime operacije: Kolesarska veriga na podeželju

Vodilni partner: LAS Gorenjska košarica

Sodelujoči LASi: LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS Loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Vipavska dolina, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Prlekija, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov

Projektni partnerji na območju LAS Krasa in Brkinov: Občina Divača, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Sežana

Trajanje operacije: 15. 10. 2020 do 30. 11. 2022

Celotna vrednost operacije LAS Krasa in Brkinov: 139.251,91 EUR

Celotna vrednost operacije LAS Krasa in Brkinov brez DDV: 117.647,02 EUR

Upravičeni stroški operacije: 117.647,02 EUR

Odobrena vrednost sofinanciranja: 79.574,18 EUR


Povzetek operacije:

Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju enajstih (11) Lokalnih akcijskih skupin in triindvajset (23) občin med severno in južno mejo države. V operaciji bo prišlo do povezave v vseslovensko mrežno izposojo koles oz. bikesharing. Na območju LAS Krasa in Brkinov bodo postavljene dodatne štiri postaje za izposojo koles, ki bodo kompatibilne z ostalimi postajami v sodelujočih LAS-ih. Vsaka postaja v sistemu izposoje koles bo opremljena z dvema električnima in tremi navadnimi kolesi. Poleg tega se bo izvedlo še vrsto aktivnosti za povezovanje in promoviranje skupnega sistema izposoje koles, od certificiranja, izobraževanja o rabi električnih koles ter prenosa dobrih praks z drugih območij. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja. Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le-teh se bo hkrati zmanjšal tudi vpliv na okolje, povečala raba učinkovite rabe energije obnovljivih virov in znižanje emisij. Učinki se bodo multiplicirali tudi s pripravo študije pozitivnih učinkov in povezave že obstoječih materialov z eno dostopno točko – spletno in mobilno točko.

Cilji operacije:

 • večja prepoznavnost kolesarskih poti na območju LAS, tudi z vidika podjetniške priložnosti in inovativne turistične ponudbe,
 • pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS,
 • večja turistična prepoznavnost območja LAS in razvoj turistične ponudbe,
 • zmanjšanje motoriziranega prometa v mestu,
 • zmanjšanje izpustov nevarnih snovi v zrak in zmanjšanje emisij hrupa.

Glavne aktivnosti operacije:

 • vodenje in koordinacija projekta,
 • izdelava študije pozitivnih učinkov operacije na zdravje, vpliv na prostor, URE in emisije,
 • svetovanje pri postopkih javnega naročila,
 • dobava in montaža opreme za izposojo koles: vzpostavitev štirih (4) postavljenih postaj za izposojo koles, ki vključujejo električna in navadna kolesa,
 • prenos dobrih praks (z vključenimi ranljivimi skupinami) in pomoč ponudnikom (gostincem) za pridobitev certifikata »Kolesarjem prijazni ponudnik«,
  promocijske aktivnosti,
 • celotna grafična podoba ter izdelava promocijskih elementov,
 • dogovor vseh sodelujočih LAS-ov o možnosti enotne registracije (z enakim uporabniškim imenom) oz. 1 stopnja integracije na različnih območjih: zasnova enotne platforme z enotno uporabniško izkušnjo, zasnova arhitekture podatkovnih baz, ki omogočajo za uporabnika nemoteno prehajanje,
 • integracija obstoječih kolesarskih vsebin na mobilni aplikaciji in izdelava spletne strani kot nosilke informacij z obstoječih digitalnih virov,
 • organizacija in izvedba zaključnega dogodka: predvidena je organizacija skupnega dogodka na nacionalni ravni, ki bo predstavil način uporabe sistema, električnega kolesarstva na splošno ter ozaveščal o potrebnosti kvalitetne kolesarske infrastrukture na območjih operacije.

Pričakovani rezultati operacije:

 • v aktivnosti so vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi v šolah, ženske, starejši, brezposelni),
 • izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije,
 • izdelava skupne grafične podobe,
 • postavljene 4 izposojevalnice koles na območju LAS Krasa in Brkinov,
 • izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata “Kolesarjem prijazni ponudnik”,
 • vzpostavljena nadgradnja aplikacije,
 • integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo,
 • izdelan promocijski material, zaključni dogodek in spletna stran,
 • izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

 

 

 

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane