Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Lokalne volitve 2018


 


 


Vabilo na žreb vrstnega reda kandidatov za župana, list kandidatov za člane Občinskega sveta ter članov svetov krajevnih skupnosti

vabilo za žreb list in kandidatov 2018


URNIK KRAJEVNEGA URADA V HRPELJAH

V zvezi z evidentiranjem podpor kandidaturi za župane in kandidatom za člane občinskih svetov, bo krajevni urad Hrpelje poleg ustaljenega urnika še dodatno posloval in sicer 27. 9. 2018 od 11.00 do 14.00 ure. Zbiranje podpor volivcev – UE Sežana


GLASOVANJE NA VOLIŠČIH

Volišča v občini Hrpelje-Kozina

  • Sklep o določitvi volišč OS in župan

Sklep o določitvi volišč OS in ŽUPAN – 2018

  • Sklep o določitvi volišč za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Hrpelje-Kozina

Sklep o določitvi volišč za volitve v svete KS v OHK

  • Predčasno glasovanje

Obvestilo o predčasnem glasovanju


KANDIDIRANJE

 

1. ŽUPAN

Politične stranke v skladu s pravili stranke določijo kandidate. Kandidate pa lahko na lokalnih volitvah določi tudi skupina volivcev s podpisovanjem. Kandidata za župana mora podpreti najmanj 45 volivcev (Ugotovitveni sklep o potrebni podpori za župana – 2018 Ugotovitveni sklep o potrebni podpori za župana – 2018

Obrazec LV4 – Kandidatura za župana (s podporo volivcev ali s podporo politične stranke) OBR_LV-4_kandidatura_župan

Obrazec LV5 – Soglasje kandidata h kandidaturi za župana OBR_LV-5-soglasje_župan

Obrazec LV1 – Podpora kandidaturi župana Obrazec LV-1

Obrazec LV16 – Obvestilo o organizatorju volilne kampanje OBR_LV-16 – Obvestilo o organizatorju volilne kampanje

Obrazec LV9A – Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana OBR_LV-9A-zapisnik politična stranka_zupan.

Obrazec LV12 – Seznam udeležencev v delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana OBR_LV-12_seznam_politična stranka

 

2. OBČINSKI SVET

Politične stranke v skladu s pravili stranke določijo kandidate za občinski svet. Kandidate pa lahko na lokalnih volitvah določi tudi skupina volivcev s podpisovanjem. Kandidate za občinski svet mora podpreti najmanj 38 volivcev (Ugotovitveni sklep o potrebni podpori za kandidaturo OS – 2018 Ugotovitveni sklep o potrebni podpori za kandidaturo OS – 2018).

Obrazec LV7 – Kandidatura za člana občinskega sveta OBR_LV-7_kandidatura_občinski svet_proporcionalni sistem

Obrazec LV8 – Soglasje kandidata h kandidaturi za člana občinskega sveta OBR_LV-8_soglasje kandidata_občinski svet

Obrazec LV2 – Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta Obrazec LV-2

Obrazec LV16 – Obvestilo o organizatorju volilne kampanje OBR_LV-16 – Obvestilo o organizatorju volilne kampanje

Obrazec LV11 – Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člane občinskega sveta OBR_LV-11_zapisnik_politična stranka_občinski svet_proporcionalni sistem 

Obrazec LV12 – Seznam udeležencev v delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člane občinskega sveta OBR_LV-16 – Obvestilo o organizatorju volilne kampanje

 

3. SVETI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

KS Artviže – kandidatura KS Artviže – določ.volivci s podpis.-2018

KS Brezovica – kandidatura KS Brezovica – določ.volivci s podpis.-2018

KS Gradišče – kandidatura KS Gradišče – določ.volivci s podpis.-2018

KS Hotična – kandidatura KS Hotična – določ.volivci s podpis.-2018

KS Hrpelje – kandidatura KS Hrpelje – določ. volivci s podpis.-2018

KS Klanec pri Kozini – kandidatura KS Klanec pri Kozini – določ.volivci s podpis.-2018

KS Kozina – kandidatura KS Kozina – določ. volivci s podpis.-2018

KS Krvavi Potok – kandidatura KS Krvavi Potok – dloč.volivci s podpis.-2018

KS Materija – kandidatura KS Materija – določ. volivci s podpis.-2018

KS Obrov – kandidatura KS Obrov – določ.volivci s podpis-2018

KS Ocizla – kandidatura KS Ocizla – določ.volivci s podpis.-2018

KS Prešnica – kandidatura KS Prešnica – določ. volivci s podpis.-2018

KS Rodik – kandidatura KS Rodik – določ.volivci s podpis.-2018

KS Slivje – kandidatura KS Slivje – določ.volivci s podpis.-2018

KS Tatre – kandidatura KS Tatre – določ.volilvci s podpis.-2018

KS Vrhpolje – kandidatura KS Vrhpolje – določ.volivci s podpis.-2018

 

Poleg kandidature je potrebno priložiti Soglasje kandidata za člana KS: SOGLASJE kandidata za člana sveta KS 2018

Zadnji dan za vložitev kandidature je 18. 10. 2018 do 19.00 ure!


VOLILNI ODBOR

Poziv političnim strankam in krajevnim skupnostim za predlaganje članov VO – 2018


VOLILNA KAMPANJA

Plakatiranje

Informacija o obveznem izvodu plakatov in drugih drobnih tiskov v zvezi z lokalnimi volitvami 2018  Lokalne volitve 2018 – izvodi plakatov 

Pogoji za pridobitev brezplačnih plakatnih mest

Izžrebani vrstni red brezplačnih plakatnih mest Brezplačna plakatna mesta – žreb

Objava v Občinskem glasilu

Pravila za uporabo časopisnega prostora

Financiranje volilne kampanje

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Hrpelje-Kozina


OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE HRPELJE-KOZINA

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Sklep o imenovanju tajnika OVK – 2018


RAZPIS REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018

Razpis rednih volitev članov svetov krajevne skupnosti na območju OHK

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane