Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi

Področje turistične takse ureja Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004 in 57/2012) in Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina, Uradni list RS, št. 50/2005, z dne 20.05.2005.

S sklepom Vlade RS o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Uradni list RS, št. 25/2014) je vrednost točke od 1.1.2015 določena na 0,115 eura. Okrajšava »TT« v obrazcu pomeni turistična taksa.

Zavezanci nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine. V istem roku so zavezanci dolžni predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Zavezanci morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oz. turista in razlog morebitne oprostitve plačila turistične takse.

Kontaktna oseba:

Robert Kastelic

(05) 620 53 66, robert.kastelic@hrpelje-kozina.si

Obrazec – poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi


OPOZORILO!

Veliko oddanih obrazcev ima napačne izračune, zato smo pripravili “POMOČNIKA ZA RAČUNANJE TAKSE”(klik za prenos), ki vam bo pomagal pri izpolnjevanju poročil. Pomočnik je izdelan v programu Excel, zato zanj ne potrebujete dodatnih programov. Program je zelo enostaven za uporabo, pripravili pa smo tudi preprosta navodila za uporabo.

Navodila za uporabo najdete TUKAJ.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane