Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Številka: 3528-7/2018-1

Datum: 9. 11. 2018

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012 in 24/2013) Občina Hrpelje-Kozina objavlja

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina objavlja namero o sklenitvi pogodbe za oddajo prostora v najem v izmeri 42,90 m2, ki se nahaja v pritličju objekta podružnične šole Obrov, Obrov 63, 6243 Obrov (prostor v izmeri 42,90 m2, hodnik, sanitarije). Prostor se nahaja v stavbi z identifikacijsko številko 50/2.S, na parc.št. 318 k.o. Obrov. 

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje-Kozina.

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane