Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv občinskega glasila

Povezovalna cesta in severna obvoznica za boljšo dostopnost OIC Hrpelje in razbremenitev cest v naseljih

Občina Hrpelje-Kozina si želi boljše povezave OIC Hrpelje z glavno avtocestno povezavo, zato v prihodnjih letih načrtuje gradnjo povezovalne ceste, ki bi izboljšala dostopnost z zadnjim prostorskim načrtom dodatno razširjene obrtno-industrijske cone. Ker se je število podjetij v zadnjih letih močno povečalo in območje obsega dobrih 170 tisoč m2, želi Občina Hrpelje-Kozina dostop do območja […]

Preberite več ...
Na Videžu možnost mladim za gradnjo stanovanjskih stavb

Občina Hrpelje-Kozina kot strateško prioriteto zagotavlja možnosti tudi mladim za gradnjo stanovanjskih stavb. Na podlagi Odloka o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v naši občini ter upoštevajoč načela Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in cilje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu, ki kot ranljivejše skupine omogoča prednostno obravnavo […]

Preberite več ...


© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane