Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Na Videžu možnost mladim za gradnjo stanovanjskih stavb

Občina Hrpelje-Kozina kot strateško prioriteto zagotavlja možnosti tudi mladim za gradnjo stanovanjskih stavb. Na podlagi Odloka o subvenciji mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v naši občini ter upoštevajoč načela Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in cilje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu, ki kot ranljivejše skupine omogoča prednostno obravnavo mladih, pri čemer pa iz razpisa ne izključuje ostalih potencialnih ponudnikov, smo tako pripravili teren s parcelami in gradbena dovoljenja za izgradnjo ličnih modernih stanovanjskih hiš, katerih lokacija je vznožje Videža, ob cesti Kozina – Krvavi Potok.

Razpis za prodajo prvih treh parcel je v pripravi (spremljajte javne objave občine na internetni strani). Skupaj je urejenih 10 parcel, ki se bodo prodajale v več razpisih.

Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo sta cena in kategorija kupca:

  • mladi iz naše občine (ki še niso dopolnili 34 let) in mlada družina iz naše občine z vsaj 1 otrokom – 30 točk
  • mladi in mlade družine, ki niso iz naše občine – 15 točk

Kupec bo najprej dobil dovolilo za vpis stavbne parcele v zemljiško knjigo in ima 1 leto časa, da prične z gradnjo. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja ter prijavi stalnega bivališča pa še dovolilo za vknjižbo lastninske pravice. Z nakupom parcele kupec dobi tudi že gradbeno dovoljenje s projektom za izgradnjo objekta (izgled kot na fotografiji).

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane