Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Severna obvoznica naj bi bila nared do konca leta 2023

Čeprav je bila severna obvoznica, ki bi Hrpelje in Kozino razbremenila gostega prometa, v državni lokacijski načrt umeščena že leta 1998 v sklopu gradnje avtoceste, so aktivnosti za njeno izgradnjo intenzivneje začele teči v zadnjih treh letih. Na 1,5 km dolgi trasi severne obvoznice bosta 2 večji krožišči in 3 nadvozi, predvsem pa njena izgradnja pomeni dolgoročno rešitev prometnih zamaškov v Hrpeljah in na Kozini, razbremenitev naselij tovornjakov in tudi večjo prometno varnost za najšibkejše udeležence v prometu – pešce. Direkcija za infrastrukturo zaključek gradnje napoveduje konec leta 2023.

Angažma županje Občine Hrpelje-Kozina Saše Likavec Svetelšek in občinske uprave se je obrestoval in Direkcijo za infrastrukturo spodbudil k začetku izvajanja pripravljalnih del. Leti 2019 in 2020 sta bili namenjeni projektiranju severne obvoznice (projektna dokumentacija PGD – PZI), prav tako je bil leta 2020 izdelan investicijski program. Direktorica Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) Ljiljana Herga pravi, da je dobro sodelovanje z občinsko upravo botrovalo rešitvi odprtih vprašanj in dodaja:

Trenutno pospešeno nadaljujemo s pridobivanjem zemljišč, potrebnih za gradnjo. Ravno v teh dneh smo se s podjetjem 2TDK dogovorili glede možnosti pridobitve odvečnega materiala iz izkopov predorov v sklopu gradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper. Poteka tudi preverjanje skladnosti izdelane dokumentacije s pravilnostjo izračunanih kazalnikov oziroma postopek pridobitve ocene komisije za pregled in oceno investicijske dokumentacije. Po pridobitvi pozitivne ocene komisije za pregled in oceno investicijske dokumentacije ter pridobitvi zemljišč za gradnjo bo na MOP poslana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.”

V letošnjem letu (2021) bodo izvedeni odkupi zemljišč in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Na DRSI ocenjujejo, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno septembra letos, direktorica Ljiljana Herga pa dodaja, “da bi lahko z gradnjo pričeli v začetku leta 2022 oz. takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja, konec gradnje je predviden konec leta 2023.”

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane