Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Urejanje lastništva stanovanja na Istrski ulici je ena od prioritet občinske uprave vse od stečaja investitorja

V preteklosti je na družbenem omrežju Facebook zakrožila informacija, da je Občina Hrpelje-Kozina izgubila stanovanje na Istrski cesti 16. Le-ta je bila sprva v trdilni obliki in kot takšna neresnična. Občina Hrpelje-Kozina si, že vse od začetka stečajnega postopka nad investitorjem, prizadeva urediti lastniško stanje nad omenjenim stanovanjem v sodnem postopku, ki pa še ni zaključen.

Stanovanje na Istrski cesti 16 na Kozini je Občina Hrpelje – Kozina kupila s sklenitvijo Prodajne pogodbe št. BRIN 015 dne 18.12.2008 v letu 2008. Stanovanje je bilo prevzeto v letu 2009. Investitor je bil na samem prevzemu opozorjen, da je dolžan izročiti zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na kupca, torej Občino Hrpelje – Kozina in izdajo izbrisne pobotnice. Ker pa ni šlo za potrošniško pogodbo, je bilo stanovanje prevzeto. Investitor se je zavezal po nastavitvi etažne lastnine dostaviti zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice ter izbrisne pobotnice, česar pa ni izpolnil.

Občina si, že vse od začetka stečajnega postopka nad investitorjem, prizadeva urediti lastniško stanje nad omenjenim stanovanjem. Torej, lastništvo, kljub plačilu kupnine in prevzemu stanovanja, v zemljiški knjigi ni bilo evidentirano, saj investitor ni izdal zemljiškoknjižnega dovolila, prav tako pa ni bila izdana izbrisna pobotnica, ki bi posledično izbrisala vknjiženo zastavno pravico v zemljiški knjigi.

V stečajnem postopku je občina uveljavljala svojo pravico. V nadaljevanju je bila v okviru stečajnega postopka sklenjena tudi izvensodna poravnava s stečajnim dolžnikom (torej investitorjem v stečaju), na katero je prvostopenjsko sodišče dalo svoje soglasje (kar je pogoj). Po pritožbi ločitvenega upnika pa je bila zadeva vrnjena v ponovno obravnavo, ki pa je bila za občino neugodna. V teku je postopek uveljavljanja pravice občine v rednem postopku. Občina bo namreč izkoristila vse pravne možnosti za zavarovanje lastnega (finančnega) interesa. Zadeva v tem trenutku še ni zaključena.

Najemniki, ki so stanovali v omenjenem stanovanju so se že preselili. Občina jim je zagotovila primerljivo stanovanje na novi lokaciji.

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane