Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Z ureditvijo njivic do večje lokalne samooskrbe

Hrpelje, 19. januar 2022 – V neposredni bližini vaškega doma Hrpelje bo Občina Hrpelje-Kozina v januarju začela urejati prostor za 18 ograjenih njivic s pripadajočo opremo – visoke grede, lope, klopi ipd. Investicija predstavlja vzpostavitev novega prostora, kjer se bodo domačini srečevali, uporabljali in pripomogli k izboljšani kakovosti življenja. LAS projekt prispeva predvsem k spodbujanju ozaveščanja o lokalnih proizvodih in pomembnosti lokalne samooskrbe.

Občina Hrpelje-Kozina želi z LAS projektom »Ureditev njivc za lokalno samooskrbo« zagotoviti ustrezen dostop do obdelovalnih površin ter vse osnovne infrastrukture, ki bo omogočala sonaravno pridelavo svežih vrtnin, predvsem pa prenos znanj in izkušenj. Z namenom družbenega povezovanja, sodelovanja z naravo, prenašanja znanj in sonaravnega kmetovanja sta v izvajanje projekta vključena tudi Kmetijsko gospodarska zbornica Sežana in Zavod Dobra pot, ki bosta za uporabnike njivic organizirali izobraževanja in delavnice. Za lažjo predstavo vam prilagamo grafiko iz projektne dokumentacije.

Operacija je namenjena lokalnemu prebivalstvu, ki nima možnosti pridelave povrtnin na lastnih pridelovalnih površinah, predvsem projekt zagotavlja uporaben prostor v urbanem okolju, spodbuja medgeneracijsko povezovanje ter socialno vključenost vseh skupin lokalnega prebivalstva. Naložba je zasnovana tako, da bo omogočala dostop in uporabo vrtnih površin ranljivim skupinam, kot so invalidi, starostniki, mlade družine in otroci iz bližnje osnovne šole.
Z izbranim izvajalcem za ureditev območja v njivice je že bila podpisana pogodba. Na razpis so prispele tri ponudbe, najugodnejša je bila ponudba podjetja Godina d.o.o., ki je znašala 97.198,47 EUR (z DDV), zaključek del pa je predviden v mesecu marcu.

Partnerji projekta LAS Krasa in Brkinov Ureditev njivc za lokalno samooskrbo so Občina Hrpelje-Kozina, Občina Sežana, Občina Divača, Občina Komen, Kmetijsko gospodarska zbornica Sežana, Zavod Dobra pot in OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje. Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru operacije LAS Krasa in Brkinov, izvaja se do konca leta 2022, vrednost celotnega projekta pa znaša 126.825,60 EUR.

Za več informacij smo vam na voljo na tel. št. 05 620 53 60 ali e-poštnem naslovu obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane