Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Zlati certifikat za uspešni razvojni položaj občine

Zlati kamen je v slovenski javnosti najbolj odmevno strokovno srečanje na področju lokalne samouprave, kjer si izkušnje in poglede o razvojnih možnostih ter dobrih praksah izmenjajo najvišji predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki gospodarstva, kot tudi vladni predstavniki.
Je edini dogodek, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izbora Zlati kamen. Na dogodku tako vsako leto razglasimo razvojno najbolj prodorne občine Slovenije. Rdeča nit izbora za nagrado Zlati kamen 2021 je sodelovanje in soustvarjanje občin.

Občina Hrpelje – Kozina je letos na 59. mestu med vsemi slovenskimi občinami. S tem se je uvrstila med občine, ki prebivalcem ponujajo kakovostno raven življenja ter jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Uvrstitev občini prinaša zlati ISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2021.

Izhodišče za podelitev certifikata so konkretni in merljivi podatki, združeni v indeks ISSO. Več informacij na spletni strani zlatikamen.si.

Indeks ISSO je sestavljen iz večjega števila kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finančnih in gospodarskih podatkov o občini, ter meri doseženo stopnjo razvitosti občine. Spremlja demografska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjski standard, stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske osveščenosti v občini.

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane