Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javni zavodi in podjetja

Zdravstvena postaja Hrpelje
Hrpelje, Reška cesta 18, 6240 Kozina
Tel. 05 689 04 90
Zdravstvena postaja Hrpelje na spletni strani Zdravstvenega doma Sežana
Spletna stran Zdravstvenega doma Sežana: www.zd-sezana.si/

Osnovna šola Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje
Hrpelje, Reška cesta 30, 6240 Kozina
Tel.: 05 689 20 60; 05 689 20 66
E-mail: info@os-hrpelje.si
Spletna stran: www.os-hrpelje.si/

Vrtec Sežana
Enota Hrpelje
Hrpelje, Ulica Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje 4, 6240 Kozina
Tel.: 05 689 02 40
E-mail: vrtec.hrpelje@siol.net
Spletna stran: http://www.vrtec-sezana.si
Enota Materija
Bač pri Materiji28a, 6242 Materija
Tel.: 05 689 02 42
E-mail: vrtec.materija@siol.net
Spletna stran: http://www.vrtec-sezana.si

Knjižnica Kozina
Istrska 19, 6240 Kozina
Tel. 05 680 30 27
E-mail: knjiznica.kozina@siol.net
Spletna stran Kosovelove knjižnice Sežana: www.sez.sik.si/

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov
Partizanska 82, 6210 Sežana
tel. (05)7344 362
fax (05)7300 258
E-mail: info@ora.si
Spletna stran: http://www.ora.si/

JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE:

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d.
Partizanska 2, 6210 Sežana
tel: 05 731 12 00
fax: 05 731 12 01
e-pošta: info@ksp-sezana.si
Spletna stran: www.ksp-sezana.si/

Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana
Tel.: 05 731 16 60
Faks. 05 731 16 50
E-naslov: info@kraski-vodovod.si
Spletna stran: www.kraski-vodovod.si/

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane