Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 478-19/2012-2
Datum: 10.10.2012

V skladu s 55. in 56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 42/12) Občina Hrpelje-Kozina objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe in pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za postavitev fotovoltaične elektrarne na parc. št. 3222/3, *120 in 224 k.o. Hrpelje (na strehi telovadnice OŠ DBB Hrpelje). Za navedene parcele bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba o ustanovitvi služnosti in ustanovitvi stavbne pravice bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje-Kozina.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane