Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava razpisov Ministrstva za infrastrukturo in prostor in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

MZIP: NOV JAVNI RAZPIS ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVB V LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI  

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v petek objavilo 57,5 milijona evrov vreden javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Od tega bo 85 odstotkov sredstev prispevala EU iz kohezijskega sklada. Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. najpozneje do konca leta 2014, prvi rok za oddajo vlog pa je 28. februar.

Razpisana sredstva bodo namenjena za energetsko sanacijo obstoječih stavb osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti ali nadomestne gradnje.

Več informacij si lahko preberete na spletni strani MZIP: http://www.energetika-portal.si/javne-objave/

 

ŠEST JAVNIH RAZPISOV MGRT  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013 in na svojih spletnih straneh objavilo šest javnih razpisov. Štirje javni razpisi so s področja podpornega okolja za podjetništvo in inovacije, eden s področja subvencij za podjetja in en s področja mednarodnih projektov.  

Javni razpisi bodo objavljeni na strani: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/  

V pripravi pa so še drugi razpisi, katerih napoved je na strani: http://www.mgrt.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/11987/8850/

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane