Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava razpisov Programa razvoja podeželja 2014-2020

PRP2014-2020_ikonaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v juniju objavilo kar nekaj razpisov Programa razvoja podeželja 2014-2020, nekaj pa je še predvidenih.

10. 6. 2016 je bil objavljen Javni razpis 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave (npr. tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij, gradnja novih hlevov in drugih gospodarskih poslopij, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup opreme in naprav v gospodarskih poslopjih). Rok za oddajo vlog je 7. 9. 2016.

17.6. 2016 je bil objavljen javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016. Rok za oddajo vlog je 17. 8. 2016.

V juniju je predvidena še objava  Javnega razpisa 4.1- Prilagoditev na podnebne spremembe (npr. rastlinjaki, ureditev individualnih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme, specialna kmetijska mehanizacija, mreža proti toči.)

Več na http://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi

Vabimo vas na predstavitve vseh treh omenjenih razpisov, ki  bodo potekale na naslednjih lokacijah:

  • Predstavitev aktualnih javnih razpisov ukrepa 4.1 in 6.1 PRP RS 2014-2020 dne 28.6.2016 ob 9:00 v Dvorana MO Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica. Prijave na tel: 05/3351212 ali e-mail: michaela.vidic@go.kgzs.si
  • Predstavitev aktualnih javnih razpisov ukrepa 4.1 in 6.1 PRP RS 2014-2020 dne  29. 6. 2016 ob 16.00 v Pivki, Krpanov dom, Prečna ulica 1. Prijave na tel.  05 72 00 430 ali e-mail: darja.zadnik@go.kgzs.si
  • Predstavitev aktualnih javnih razpisov ukrepa 4.1 in 6.1 PRP RS 2014-2020 dne  30. 6. 2016  ob 17.00 v Pobegih, dvorana Krajevne skupnosti, Cesta I. Istrske brigade 59. Prijave na tel. 05 630 40 61 ali e-mail: elizabeta.bonin@go.kgzs.si

Vljudno vabljeni na predstavitve razpisov. Informacije lahko pridobite tudi pri kmetijskih svetovalcih na vseh izpostavah oddelka za kmetijsko svetovanje ali pri Info točkah Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica  Darji Zadnik in Michaeli Vidič.

Obvestilo JR 4.1 in 6.1 junij 2016
Terminski načrt objave JR za 2016

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane