Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava stališč do pripomb z JR ŠV/PIZ za II tir Divača Koper

študija variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da so na spletni strani
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/DPN/Javne-razgrnitve/drugi_tir_Divaca_Koper/drugi_tir_divaca_koper_stalisce.pdf
objavljena stališča do pripomb z javne razgrnitve ŠV/PIZ za SD DLN za II tir ž.p. Divača Koper.

Javna obravnava je bila organizirana v četrtek 11.11.2021 v vaškem domu Klanec pri Kozini v sklopu javne razgrnitve, ki je trajala od 13. oktobra 2021 do 12. novembra 2021.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane