Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv objav

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) obvešča javnost o javni objavi predlogov naslednjih predpisov: Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrpelje – Kozina_gradivo Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne […]

Preberite več ...

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) obvešča javnost o javni objavi predlogov naslednjih predpisov: Pravilnik o subvencioniranju obnov kraških suhih zidov v Občini Hrpelje – Kozina Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega […]

Preberite več ...

Javno naznanilo o javni objavi pobude za pripravo združenega postopka za prenovo daljnovoda 110 kV Divača–Koper I s prehodom na 2 × 110 kV

Javno naznanilo o javni objavi pobude za pripravo združenega postopka za prenovo daljnovoda 110 kV Divača–Koper I s prehodom na 2 × 110 kV

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, kot pripravljavec prostorskih aktov (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec), javno objavlja pobudo za pripravo združenega postopka za prenovo daljnovoda 110 kV Divača–Koper I s prehodom na 2 × 110 kV,), ki jo je dne 14. 5. 2021 podalo Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (v […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del nepremičnine z ID znakom 2560-457-2 v izmeri 15,60 m2

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del nepremičnine z ID znakom 2560-457-2 v izmeri 15,60 m2

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. in 62. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja   NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE […]

Preberite več ...


Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za solastniški delež 1/8 na nepremičninah parc. št. 88/3 in 88/4, obe k.o. Golac

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za solastniški delež 1/8 na nepremičninah parc. št. 88/3 in 88/4, obe k.o. Golac

Številka: 478-30/2021-3 Datum: 29. 07. 2021   Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe – parc. št. 2060/1 k.o. Artviže

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe – parc. št. 2060/1 k.o. Artviže

Številka: 478-13/2021-4 Datum: 28. 07. 2021   Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja […]

Preberite več ...


JAVNI RAZPIS – Javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah za mlade in mlade družine v Občini Hrpelje – Kozina – 3. objava

Objavljamo: JAVNI RAZPIS – Javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah za mlade in mlade družine v Občini Hrpelje – Kozina. Povezava do razpisa: Javni razpis – Javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah za mlade in mlade družine – tretja objava Rok zbiranja ponudb: 3. avgust 2021 do 10h. Priloge: […]

Preberite več ...

Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve Eurospin Kozina

Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve Eurospin Kozina

Občina Hrpelje – Kozina obvešča javnost o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PIP na zemljiščih št. 2931/5, 2932/10, 2932/11, 2932/12, 2932/13, 2929/2, 2929/1, 2932/8, 2933/1, vse k.o. Hrpelje (2560), ki ga je izdelalo podjetje Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika, številka projekta: 008/2021 za datumom marec 2021. Območje elaborata obsega […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane