Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv objav

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice

Številka: 478-9/2022 Datum: 21. 1. 2022 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja NAMERO […]

Preberite več ...

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) obvešča javnost o javni objavi predlogov naslednjih predpisov: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rebalansu proračuna Občine Hrpelje – Kozina za leto 2022 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah […]

Preberite več ...

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478-42/2021-4 Datum: 18. 1. 2022 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja NAMERO […]

Preberite več ...

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478-43/2021-4 Datum: 17. 1. 2022 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja   […]

Preberite več ...

Objava skupnega javnega naročila za izgradnjo povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica – Rodik

Objava skupnega javnega naročila za izgradnjo povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica – Rodik

Občina Ilirska Bistrica je objavila skupno javno naročilo za izgradnjo povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica – Rodik Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj se izteče 25. januarja ob 9. uri, rok za oddajo ponudbe pa 9. februarja 2022 ob 9. uri. Portal javnih naročil:https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=393012 Objava na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: Povabilo k oddaji ponudbe

Preberite več ...

Objava prostega delovnega mesta – HIŠNIK IV

Hrpelje, 13. 1. 2022 Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3 in 65/08) ter 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07) Občina Hrpelje – Kozina objavlja prosto delovno mesto za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta HIŠNIK IV. Rok za prijavo je 8 […]

Preberite več ...

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478-52/2021-2 Datum: 5. 1. 2022 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja NAMERO […]

Preberite več ...


Javno naročilo: Dobava električne energije

Javno naročilo: Dobava električne energije

Spoštovani, Naročnik, OBČINA HRPELJE – KOZINA, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo […]

Preberite več ...

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478-52/2021-1 Datum: 9. 11. 2021 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja NAMERO […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane