Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv objav


Javna objava predloga Odloka o razglasitvi  Artviže – Cerkev sv. Servula  za kulturni spomenik lokalnega pomena

Javna objava predloga Odloka o razglasitvi Artviže – Cerkev sv. Servula za kulturni spomenik lokalnega pomena

Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 98/2015) obvešča javnost o javni objavi predloga Odloka o razglasitvi Artviže – Cerkev sv. Servula za kulturni spomenik lokalnega pomena. V času javne objave je omogočeno zbiranje pripomb na predlog akta. Pripombe se lahko v roku […]

Preberite več ...

Objava prostega delovnega mesta – HIŠNIK IV

Hrpelje, 26. 8. 2020 Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) Občina Hrpelje-Kozina (Režijski  obrat »Na stičišču treh […]

Preberite več ...

Javna objava osnutka izhodišč OPPN Krvavi potok

Javna objava osnutka izhodišč OPPN Krvavi potok

Občina Hrpelje – Kozina obvešča javnost o javni objavi osnutka izhodišč Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Krvavi potok, ki ga je izdelalo podjetje Studio 3 d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina, številka projekta: 771-20 z datumom junij 2020. Območje OPPN obsega celotno območje enote urejanja prostora KP-8 in sicer vključuje zemljišča ali dele zemljišč […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (najem)

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (najem)

Številka: 3528-8/2020-1 Datum: 20.7.2020 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. in 62. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478-19/2020-1 Datum: 22.6.2020 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE […]

Preberite več ...

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, zbira ponudbe za prodajo nepremičnine: zemljišče – parcela št. 1080/2, k.o. 2572 – Hotična, zemljišče v izmeri 544 m, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom 2572 1080/2 (ID 7049140), stavba št. 77-1, stavb št. 74-1 in stavb št. 74-2. Rok za oddajo ponudb za nepremičnino je […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (stavbna pravica)

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (stavbna pravica)

Številka: 478-13/2020-2 Datum: 17.6.2020 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478-44/2019-4 Datum: 17.6.2020 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE […]

Preberite več ...

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Številka: 478-14/2017-2 Datum: 17.6.2020 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. in 55. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane