Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna objava osnutka izhodišč OPPN Krvavi potok

Občina Hrpelje – Kozina obvešča javnost o javni objavi osnutka izhodišč Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Krvavi potok, ki ga je izdelalo podjetje Studio 3 d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina, številka projekta: 771-20 z datumom junij 2020.

Območje OPPN obsega celotno območje enote urejanja prostora KP-8 in sicer vključuje zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 1003, 1004, 1073/5, 1073/6, 1073/18, 1073/48, 1073/64, 1073/72, 1073/77, 1073/78, 1073/79, 1073/80, 1073/81,1073/82, 1073/83 ter 2910 vse k.o. 2555 Draga.

Gradivo  bo od 22.7.2020 do vključno 5.8.2020 javno razgrnjeno v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina v času uradnih ur občinske uprave. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina http://www.hrpelje-kozina.si.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do vključno 5.8.2020, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na naslov Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

javno naznanilo 

Izhodišča

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane