Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna objava predloga Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje – Kozina

Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 98/2015) obvešča javnost o javni objavi predloga Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje – Kozina.

V času javne objave je omogočeno zbiranje pripomb na predlog akta. Pripombe se lahko od 8.12.2020 do 14.12.2020 do 9.00 ure pošlje pisno na Občino Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali po elektronski pošti na naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si. Pripomba mora biti naslovljena kot “predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje – Kozina.”

Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane