Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) obvešča javnost o javni objavi predlogov naslednjih predpisov:

  1. Pravilnik o subvencioniranju obnov kraških suhih zidov v Občini Hrpelje – Kozina
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Hrpelje – Kozina
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana

V času javne objave je omogočeno zbiranje pripomb na predloge aktov. Pripombe se lahko od 16. 9. 2021 do 21. 9. 2021 do 12.00 ure pošlje pisno na Občino Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali po elektronski pošti na naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si. Pripomba naj bo naslovljena kot “pripomba na predlog predpisa – ……………………….. (naslov predpisa).”

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane