Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) obvešča javnost o javni objavi predlogov naslednjih predpisov:

  1. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za območje Občine Hrpelje – Kozina
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje – Kozina
  3. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za individualno stanovanjsko zazidavo na parcelah št. 186, 187/1, 2, 3 in 198, k.o. Hrpelje

V času javne objave je omogočeno zbiranje pripomb na predloge aktov. Pripombe se lahko od 30. 3. 2022 do 4. 4. 2022 do 15.00 ure pošlje pisno na Občino Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali po elektronski pošti na naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si. Pripomba naj bo naslovljena kot “pripomba na predlog predpisa – ……………………….. (naslov predpisa).”

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane