Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Hrpelje – Kozina

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Hrpelje – Kozina (sdOPN2) bo od 20.05.2019 do vključno 20.06.2019 javno razgrnjeno v prostorih Občine Hrpelje – Kozina,Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ter na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina http://www.hrpelje-kozina.si/objave.

Javna obravnava bo 6.6.2019 ob 16.00 uri v sejni sobi Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 20.06.2019, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si , pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede “sdOPN2 – pripombe”.

Javno naznanilo 

Povzetek za javnost

Tekstualni del:

Odlok

Odlok spremembe

Čistopis odloka

Priloga 1 spremembe

Priloga 1 čistopis

Naslovni listi

Grafični del:

naslovnica

vsebina

Pregledna karta občine z označenimi spremembami

Namenska raba: LIST 8, LIST 18

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane