Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora za del EUP HK-8

Občina Hrpelje – Kozina obvešča o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora za del EUP HK-8, ki ga je izdelalo podjetje LA DESIGN d.o.o., PE Izola, p.p. 173, 6310 Izola, številka projekta: ELP 289/20 za datumom februar 2020.

Območje elaborata obsega zemljišča s parc. št. 2544/6 (del), 2554/1 (del), 2554/2 (del), 2556/4 (del), 2593/4 (del), 2597/1 (del), 2598/1 (del), 2599, 2600, 2601, 2602, 2647 (del), 2648/1 (del), 2653/2 (del), 2654/1 (del), 2655/1 (del), vse k.o. Hrpelje (2560).

Elaborat lokacijske preveritve bo od 10.6.2020 do vključno 24.6.2020 javno razgrnjeno v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina v času uradnih ur občinske uprave. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina http://www.hrpelje-kozina.si.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do vključno 24.6.2020, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za javno objavljenih stališč do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Javno naznanilo

Pobuda

Elaborat ELP 289/20:

1_tekstualni_del

2_graficni_del

3_priloge

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane